Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w NMG S.A.

Nr: POIR.02.01.00-00-0239/16
wartość projektu: 5 845 231,25 zł
wartość dofinansowania: 2 613 721,29 zł
jednostka pośrednicząca: Ministerstwo Rozwoju
okres realizacji: 01.09.2016 - 31.12.2019

Projekt dotyczy inwestycji początkowej, w wyniku której firma NMG S.A. otworzy nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe, w którym będą prowadzone badania przemysłowe i prace rozwojowe. W trakcie realizacji projektu zostanie oddany do użytku nowy obiekt budowlany z wyodrębnioną częścią biurową, laboratoryjną oraz testową.

Inwestycja w Centrum Badawczo-Rozwojowe umożliwi firmie NMG S.A. przeprowadzenie założonej agendy badawczej m.in. w następujących obszarach:

  • Obróbka cyfrowa i analiza obrazu wideo do automatycznej diagnostyki w procesach przemysłowych
  • Wykorzystanie modeli matematyczno-statystycznych do prognozowania zmienności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach przemysłowych
  • Poprawa efektywności energetycznej przy zastosowaniu wybranych rozwiązań technicznych stosowanych w budynkach