Projekty badawczo-rozwojowe realizowane przez NMG S.A.

 

Firma NMG realizuje aktualnie cztery projekty badawczo-rozwojowe współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020. Łączny budżet projektów B+R wynosi 15 273 308,30 zł, z czego dofinansowanie równa się kwocie 9 172 721,04 zł. Dwa projektyB+R finansowane są za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (tj.
w ramach sektorowych programów B+R oraz tzw. szybkiej ścieżki), Ministerstwa Rozwoju (budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego) oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Bon na innowacje). W 2018 roku NMG planuje zainicjować kolejne projekty badawczo-rozwojowe w nowych innowacyjnych obszarach, o czym będziemy informować na niniejszej podstronie. Szczegółowe opisy projektów znaleźć można poniżej: